Какво правим

Бизнес S.E.N.S.E

Logo_smallРазработили сме и водим програма Бизнес S.E.N.S.E, в която сме обединили различни работещи практики, през които ние и наши клиенти успешно сме преминали и продължаваме да практикуваме. Стандартната ни програма се провежда за период от 8 седмици (и включва по няколко часа работа на седмица, в зависимост от броя на участващите).

В общия си вариант съдържа следните модули:

  • Умения за наблюдаване и слушане – околна среда/поле. Физическа реалност и себеусещане в системната принадлежност. Подкрепа и доверие. Лични нужди.
  • Свързване. Вербални и паравербални стилове на общуване. Роли, граници, личен стил и динамика на полето. Взаимовръзки.
  • Разпознаване, наименоване, проявяване и намиране на удачни варианти за справяне със скрити или неуместно изразени емоции и чувства, емоционални блокажи и конфликти. Модели на поведение на нивото на емоциите.
  • Изследване на убеждения и вярвания, които възпрепятстват проявата на истинските сили и способности. Оставане в застой. Преодоляване на криза, вътрешни конфликти.
  • Какво ни движи и подкрепя – изследване на индивидуалната мотивация и ресурси. Лична мисия или невъзможност за избор.
  • Работа с личната енергия. Практики за нейното отблокиране и усилване.
  • Задълбочаване на себепознанието и личните интереси. Съответствието им с практиката и средата, в която функционираме. Саморефлексия и самоподкрепа. Автентичност.
  • Даване и получаване и други неписани закони на духа.

По ваша заявка и според нуждите ви (което взаимно уточняваме след проведена лична среща), можем да изготвим и проведем и друга програма с практически последствия – уъркшоп/коучинг/обучение/тийм билдинг, които да отговарят на вашите специфични търсения и изисквания като работодател.

Всяка промяна може да се случи единствено, ако има осъзнаване за личните ресурси и ограничения, за средата, в която функционираме, за цялостната картина. Какъвто и формат да изберете, нашите цели са да създаваме среда и условия за достигане до лични прозрения, повишаване нивото на осъзнаване за клиента и разширяване на възможностите му за избор.

За целите на програма Бизнес S.E.N.S.E се фокусираме не върху бизнес процесите, а върху хората от вашите организации. Вярваме, че само ако се насочим първо към тях – като личности, функциониращи в мрежа от взаимовръзки, то можем да добавим стойност и за бизнеса. Да предизвикаме дългосрочна, устойчива трансформация чрез повишаване: нивото на удовлетвореност, качеството на взаимоотношенията в организацията, личната мотивация. По този начин индиректно подпомагаме управлението и на самите бизнес процеси и влияем положително за по-добрите финансовите резултати и работодателския имидж на компанията.

<<<

Коментар | Comment