Logo_smallБизнес S.E.N.S.E – една концепция за ново поколение трансформации на работното място. Какво правим, как го правим, кои сме ние, как да се свържете с нас – всичко това ще намерите тук на български и английски език. А също и актуални новини, свързани с нашата дейност.

В основата на нашите практики стои коучинг подхода, чиято основна задача е не да научи някой на нещо, а да стимулира самообучението и себеразвитието, така че в процеса на дейността си човек да бъде способен сам да открие и получи необходимите знания и решения. Същността на този подход е заключена в разкриването на „спящия“ вътрешен потенциал и привеждане в действие на системите за мотивация на всеки един човек.

Коучинг сесията е ориентирана към намиране на решение. В процеса на индивидуалната работа клиентът анализира своите цели, поставя акценти и приоритети, разглежда възможните варианти, след което съотнася отработения материал към реалността и изготвя план за по-нататъшни действия.

С помощта на специфични модели от въпроси и упражнения, свързани с формиране на положителна представа и „преживяване“ на търсената цел, както и с множество други инструменти, коучът подпомага клиента, за да може от … жълъд, който съдържа в себе си целия потенциал, да се превърне в могъщ дъб.

HP_7

<<< Bulgarian                        English >>>

 

Коментар | Comment